Barbara Benet - personal coach
Barbara Benet
06-11911850
coaching@barbarabenet.nl
Leidseweg 150
2251 LJ Voorschoten

Ethische code


Ethische Code van Barbara Benet | Coaching is gevestigd en kantoorhoudende te Voorschoten.
De hoofdregel waarvan alle andere regels zijn afgeleid:

 • Barbara Benet | Coaching handelt altijd in het belang van haar cliënten.
 • De basisvoorwaarden voor coaching zijn eerlijkheid, integriteit, waardering, onpartijdigheid en respect.
 • Barbara Benet | Coaching handelt enkel en alleen op basis van wat zij naar eigen waarden en normen kan verantwoorden.
 • Barbara Benet | Coaching stelt zich altijd dienstverlenend op en stelt haar cliënten hierbij centraal.
 • Barbara Benet | Coaching biedt vertrouwelijkheid op het hoogst mogelijk niveau, omdat Kotjing de privacy van haar cliënten respecteert en hierdoor de vertrouwensrelatie wordt opgebouwd die noodzakelijk is voor effectief coachen.
 • Barbara Benet | Coaching zorgt ervoor dat er nooit vertrouwelijke informatie achterhaald kan worden via overlappende netwerken van relaties.
 • Barbara Benet | Coaching beschermt altijd de identiteit van haar cliënten. Ook in discussies met collegae of tijdens supervisie- en/of intervisiegesprekken.
 • Tijdens en rond de coachingrelatie stelt Barbara Benet | Coaching duidelijke grenzen. Barbara Benet | Coaching houdt rekening met de effecten van overlappende relaties.
 • Barbara Benet | Coaching verplicht zich tijdens de sessies voldoende coachingkwaliteiten en -technieken in te brengen om het afgesproken coachingstraject bevredigend te doen plaatsvinden.
 • Barbara Benet | Coaching doet al het mogelijke om de kwaliteit van haar werk te controleren, haar eigen competentie te verbeteren en steeds binnen de grenzen van die competentie te werken.
 • Barbara Benet | Coaching maakt regelmatig gebruik van geschikte supervisie en/of intervisie.
 • Barbara Benet | Coaching investeert een belangrijk deel van haar tijd in studie en verdere professionele ontwikkeling.
 • Barbara Benet | Coaching blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op haar vakgebied.
 • Barbara Benet | Coaching geeft eerlijk en volledig inzicht in haar kwalificaties en beperkingen wanneer daarnaar gevraagd wordt.
 • Barbara Benet | Coaching zal haar overwicht als professional nimmer misbruiken, noch haar kennis en kunde.
 • Barbara Benet | Coaching geeft op zijn hoogst vrijblijvende adviezen. De cliënt heeft de vrijheid om er al dan niet gehoor aan te geven.
 • Voor doorverwijzingen ontvangt Kotjing nooit commissie.
 • Barbara Benet | Coaching gedraagt zich dusdanig dat het vertrouwen in coaching of het vertrouwen in haar collegae niet wordt ondermijnd.
 • Barbara Benet | Coaching toont respect voor de kennis en kunde van haar collegae.
 • Barbara Benet | Coaching werkt op een dusdanige manier dat zowel de menselijke gemeenschap als de uniciteit van het individu wordt gerespecteerd.
 • Barbara Benet | Coaching respecteert de culturele context en het wereldbeeld van haar cliënt.
 • Barbara Benet | Coaching heeft de verantwoordelijkheid om op een respectvolle manier te werken met haar cliënten en hen te stimuleren tot het zelfstandig maken van beslissingen binnen hun eigen geloof, normen en waarden.
 • Barbara Benet | Coaching is verantwoordelijk voor het aangaan van een coaching overeenkomst met haar cliënten.
 • Barbara Benet | Coaching is verantwoordelijk voor het stellen en bewaken van grenzen tussen zichzelf en haar cliënten. Coaching is een formele contractuele relatie en niets anders.